Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 18-10-2755-23
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та
стислий виклад його змісту

проєкт Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та
План заходів на 2024-2027 роки з її реалізації (далі Стратегія та План)

Стратегія та План заходів Хирівської міської територіальної громади є документом стратегічного
планування місцевого рівня, що визначає стратегічні, оперативні цілі та завдання для
сталого розвитку територіальної громади, розробляється на період реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної регіональної стратегії
розвитку. Мета Стратегії та Плану полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації
спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади,
раціонального використання ресурсного потенціалу, забезпечення екологічної
безпеки, створення комфортних умов життя населення.


2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного
планування

Хирівська міська рада.


3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення
Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення: відповідно до
частини 6 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське
обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку
Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027
роки з її реалізації розпочато з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті
Хирівської міської ради https://hyrivska-gromada.gov.ua/ розділ «Стратегія розвитку
громади» з 1 листопада 2023 року до 1 грудня 2023 року включно.


4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій,
громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту
Стратегії та Плану заходів та звіту про стратегічну екологічну оцінку до відділу
економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління проектами.
Громадські слухання не заплановані.


8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про
стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
планування

Відділ економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління
проектами Хирівської міської ради електронна адреса orestsabara26it@gmail.com. З
проектом Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та
Планом заходів на 2024-2027 роки з її реалізації та звітом про стратегічну екологічну
оцінку можна ознайомитись за посиланням https://hyrivska-gromada.gov.ua/strategiyarozvitku-
11-00-37-20-06-2023/ та в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки на
Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».


9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та
електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Відділ економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління
проектами Хирівської міської ради електронна адреса orestsabara26it@gmail.com
Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення
повідомлення – з 01.11.2023 до 01.12.2023. Зауваження та пропозиції, подані після
встановленого строку, не розглядаються.


10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної
зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Відділ економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління
проектами Хирівської міської ради. Львівська область, м. Хирів, вул. Василя Стуса 24.


Замовник/Уповноважена особа замовника:
Хирівська міська рада/Королюк Мирослава Ігорівна

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2024-2027 РР. З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗВІТ про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації

Повідомлення про оприлюдення документа державного планування