РЕГЛАМЕНТ

Відділу «Центру надання адміністративних/Дія Центр»

Хирівської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання аміністративних послуг/Дія Центр (далі – центр) Хирівської міської ради, його територіальних підрозділів (в разі їх утворення), віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2 У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному вЗаконі України «Про адміністративні послуги».

1.3 Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

• верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

• стабільності;

• рівності перед законом;

• відкритості та прозорості;

• оперативності та своєчасності;

• доступності інформації про надання адміністративних послуг;

• захищеності персональних даних;

• раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

• неупередженості та справедливості;

• доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4 Центр у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, Хирівської міської ради, положенням про центр та регламентом центру.