ПРАВИЛО ЧОТИРЬОХ «П» ПРИ ОБРІЗАННІ САДУ.

 

Виконувати цей захід слід вкрай обережно,тому що садові аматорські обрізання часто приносять більше шкоди,ніж користі. Здоров»я та довголіття дерев залежить від правильного обрізання. Це найскладніша   агрооперація у садівництві.

Щоби просвітлити крону,на яблунях ,грушах та інших зерняткових породах видаляють верхівки центрального провідника та бокових скелетних гілок.,що призводить до інтенсивного з»явлення вовчків. Якщо вкоротили одну верхівку, то з неї виростає шість нових  та у наступні роки їх кількість збільшується в геометричній прогресії і крона сильно загущується .А тому гілку потрібно ви –даляти  повністю або переводити на слабшу.

Помилки. які допускаються при обрізці  -це залишення сучків на місцях зрізаних гілок. Внаслідок  цього дерево ушкоджують  грибки,воно починає хворіти й може через  декілька років загинути.

 Доглядаючи сад необхідно дотримуватись принципу чотирьох «П»:

 * вирізати пошкодженні;

 * перехрещені;

 * паралельні;

 * пригнічені гілки.

Є відмінності в догляді за молодим і старим садом.У молодих дерев формуємо крону,щоб вони краще плодоносили. А  в старих-вирізаємо та омолоджуємо малопродуктивні гілки. Найкраще родять гілки,які паралельно до землі.Тому на другий та третій рік треба обов»язково розгинати бокові,що ростуть під гострим кутом до стовбура. Для цього до гілки прив»язуємо  вантаж або нахиляємо її паралельно до землі. І прив»язуємо мотузкою до стовбура або забитого в землю кілка. Коли формуємо молоде дерево,ніколи не можна залишати на верхівці розвилки двох рівносильних гілок,одну з них обов»язково треба видалити.За кількістю плодових та ростових бруньок регулюємо урожай.

Відрізнити їх досить легко. Плодові  дещо більші та об»ємніші,мають сивувате забарвлення. А ростові-приплюснуті і містяться, як правило на кінцях гілок. У молодих дерев треба зберегти якомога більше плодових бруньок.А в старіших надмірну їх кількість видаляють.

Яблуні,груші та інші зерняткові найкраще обрізувати за місяць до по початку сокоруху. Можна починати з кінця лютого А кісточкові- після середини березня і доки не почнуть  лопатися та зеленіти чорні  бруньки.

  Осередком поширення грибкових хвороб (парші,плодової гнилі-моніліозу) є гнилички ,які присохлі до гілок. Залишати їх на дереві в жодному разі не можна.

 Однак наявність гниличок-це сигнал лиха. Улітку коли плоди дозріватимуть,особливо у вологу й теплу погоду ,на них утворюються спори ,які будуть рознесені вітром,комахами,дощем. Зараження відбувається і при доторканні здорових плодів до загнилих. Гнилі яблука зазвичай опадають,але буває,що залишаються висіти на дереві,їх треба зимою прибрати.

 

державний фітосанітарний  інспектор Л.С. Костенко

 

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1. Текст статті 53 викласти в такій редакції:

"Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу".

2. У статті 54:

частину третю викласти в такій редакції:

"В усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для І групи інвалідності – 6 000 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 4 800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 3 700 гривень;

для дітей з інвалідністю – 3 700 гривень";

доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:

"Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України".

3. Статтю 57 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 57. Пільги щодо визначення заробітної плати (доходу)
для обчислення пенсії

Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, - заробітна плата (дохід) визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати (доходу) за календарні місяці роботи на кількість зазначених місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, - заробітна плата (дохід) визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, - заробітна плата (дохід) визначається за відповідний календарний місяць з додаванням до заробітної плати (доходу) на основній роботі.

Для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок визначення заробітної плати (доходу), у тому числі заробітної плати (доходу), передбаченої частиною четвертою цієї статті, для обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. Частину третю статті 59 викласти в такій редакції:

"При обчисленні пенсії по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону особам із числа військовослужбовців, у тому числі військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали безпосередню участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт під час проходження військової служби (військових зборів), внаслідок чого стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

5. Статтю 60 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України".

6. Розділ VІІІ доповнити статтями 601 і 602 такого змісту:

 

"Стаття 601. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення

 

Призначення та виплата пенсій, передбачених цим Законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи провадяться територіальними органами Пенсійного фонду України.

 

Стаття 602. Закон, що підлягає застосуванню

 

Призначення пенсій провадиться відповідно до законодавства, чинного на час звернення особи за призначенням пенсії. Перерахунок пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час проведення перерахунку пенсії".

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту 2
розділу І цього Закону та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з
1 липня 2021 року.

2. Установити, що у разі якщо в осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також в осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю I групи - 100 відсотків, в осіб з інвалідністю ІI групи - 80 відсотків, в осіб з інвалідністю ІIІ групи -
60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, таким особам з інвалідністю виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії (далі - щомісячна допомога до пенсії)
в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Якщо на день призначення пенсії відсутні дані про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, для визначення суми щомісячної допомоги до пенсії враховується наявний розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, з наступним перерахунком щомісячної допомоги до пенсії після отримання даних про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Починаючи з 2022 року щороку щомісячна допомога до пенсії збільшується з 1 березня виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

Виплата щомісячної допомоги до пенсії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

 

 

 

Голова Верховної Ради

України                     Д.РАЗУМКОВ

 

  м. К и ї в

29 червня 2021 року

№ 1584-IX

 

 

 

Фото без опису

Пресреліз

 

Постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, з числа осіб з інвалідністю, підвищено рівень пенсійного забезпечення

 

1 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 29.06.2021 № 1584-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині визначення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності та розмірів мінімальних пенсійних виплат.

Відповідно до Закону, з 01 липня 2021 року підвищено мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.

І категорія

 

І група

особи з числа потерпілих

з 2 781 грн до 6 000 грн

особи з числа ліквідаторів

з 3 337,20 грн до 6 000 грн

ІІ група

особи з числа потерпілих

з 2 317,50 грн до 4 800 грн

особи з числа ліквідаторів

з 2 966,40 грн до 4 800 грн

ІІІ група

особи з числа потерпілих

з 2 039,40 грн до 3 700 грн

особи з числа ліквідаторів

з 2 688,30 грн до 3 700 грн

Діти з інвалідністю

з 1 854 грн до 3 700 грн

 

Також з 1 липня 2021 року встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії. Розраховані у залежності від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з  якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, розміри мінімальних пенсійних виплат становлять:

для І групи – 10 340,35 грн;

для ІІ групи – 8 272,28 грн;

для ІІІ групи – 6 204,21 грн.

 

Окрім того, з 1 січня 2022 року обчислення пенсії громадян з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи буде проводитися з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (формула наведена в пункті 9-1 Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210). 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

 

Керуючий справами виконкому

Хирівської міської ради

Мандзяк  Л.В.

 

 «25» травня2021 року

 

ПРАВИЛА

утримання собак на території Хирівської ТГ

 

 1. Ці правила  розроблені згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Правилами утримання собак, котів і хижих звірів (тварин) в населених пунктах України, Інструкцією „Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин”, а також з врахуванням Європейської  конвенції  про захист  домашніх тварин від 18.09.2013 року.

 

 1. Правила поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадян, що утримують собак у населених пунктах району.

 

 1. Підприємства, установи, організації та громадяни – власники собак, а також особи,  яким вони передані у користування, зобов’язані суворо дотримуватись ветеринарно – санітарних вимог, а також цих Правил, з обов’язковим гарантуванням безпеки для оточуючих.

 

 1. Власники та користувачі зобов’язані створити належні умови утримання собак (в т. ч. місце утримання та харчування), запобігати всіляким стражданням тварин та вживати необхідних заходів щодо попередження їх втечі.

 

 1. Собаки та коти можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови  утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб. Забороняється передача собак у власність (продаж, дарування,  інші способи) або користування особам віком до 16 років без згоди їх батьків та опікунів.

 

 1. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини  належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

 

 1. При дотриманні вимог пунктів 3,4,5 цих правил дозволяється:

 

  •   утримувати не більше трьох дорослих собак у квартирі, в якій  проживає одна сім’я, а також будинках і квартирах що належать  громадянам на правах особистої власності;
  • у квартирі, де проживає кілька сімей утримувати собак лише при згоді усіх мешканців квартири;
  • підприємствам, установам і організаціям, а також у притулках, утримувати собак лише з відома лікувальної установи ветеринарної медицини, яка обслуговує даний населений пункт;
  • виводити собак з житлових та ізольованих приміщень, територій у  загальні подвір’я або на вулицю на короткому повідку з прикріпленим до нашийника номерним знаком і в наморднику, крім собак дрібних порід  (перелік додається), на яких у ветеринарному паспорті зроблено відповідну відмітку, за яку посадова особа, що її (відмітку) ставила, несе повну відповідальність. Власник тварини, або особа, що супроводжує тварину, повинні мати при собі ветеринарний паспорт даної тварини з відміткою про щеплення від сказу та засоби для прибирання екскрементів;
  •   перевозити собак всіма видами громадського транспорту тільки з дотриманням правил, діючих на даному виді транспорту;
  •   вигулювати собак на спеціально відведених для цієї мети територіях, закріплених районною адміністрацією, міськвиконкомом.

 

 1. Власники собак зобов’язані:
  •   зареєструвати собак віком від 2 міс. і більше у  ЖЕКах, службах комунального господарства, сільських радах, за місцем постійного проживання або місцем знаходження юридичної особи. При первинній реєстрації собак їх власникам видаються номерні знаки для собак з відповідним реєстраційним номером. Номерний знак прикріплюється до нашийника. Новопридбані собаки віком від 2 міс. і більше мають бути зареєстровані у п’ятиденний термін, про що власник також повідомляє відповідну лікувальну установу ветеринарної медицини;
  • представити собак віком від 3 міс. у лікувальну установу ветеринарної медицини за місцем проживання або місцем знаходження юридичної особи для щеплення від сказу та отримання ветеринарного паспорта, у якому проставляється реєстраційний номер тварини;
  • щорічно представляти собак у відповідні лікувальні установи ветеринарної медицини за місцем проживання для огляду, імунізації проти сказу та лікувально – профілактичних обробок;
  • при утриманні собак на власних або закріплених за фізичними чи юридичними особами територіях, встановлювати таблички застерігаю чого змісту та виключити можливість самовільного виходу або втечі тварин;
  • не допускати боїв між тваринами;
  • не допускати, щоб собаки забруднювали сходові клітки та інші місця загального користування у будинках, а  також подвір’я, вулиці, площі, тротуари, стадіони, спортивні та дитячі майданчики, сквери, паркани, газони, квітники тощо;
  • прибирати у всіх випадках екскременти тварин;
  • вживати заходів для запобігання порушення тваринами тиші у приміщеннях, де вони перебувають;
  • не допускати безконтрольного розмножування собак;
  • проводити захоронення тварин у місцях, спеціально відведених для цієї мети в установленому порядку;
  • про захворювання або раптову  загибель тварини негайно повідомляти лікувальну установу ветмедицини;
  • негайно повідомляти травмпункти закладів охорони здоров’я про випадки  покусу або травмування собакою людини, а також доставляти в лікувальну установу ветеринарної медицини собак, які нанесли або отримали покуси. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про це телефоном фахівців ветеринарної медицини;
  • передавати тварин у користування іншим особам при умові забезпечення цих осіб відповідними засобами, необхідними для утримання тварин та поводження з ними. У цьому випадку власник зобов’язаний також передавати ветеринарний паспорт. Користувачі зобов’язані дотримуватись цих правил у частині вимог щодо утримання та поводження з тваринами та несуть відповідальність за порушення цих вимог;

 

 1. Власникам  собак забороняється:
  • утримувати собак незареєстрованими та не імунізованими проти сказу;
  • утримувати собак у місцях загального користування (коридорах, підвалах, горищах, сходових клітках, тощо);
  • займатися торгівлею собакам у невстановлених для цього місцях;
  • приводити собак у приміщення магазинів, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я культури, дошкільних установ та навчальних закладів, на території дитячих майданчиків та у місцях, в яких є про це відповідні застереження;
  • вигулювати собак  у невстановлених для цього місцях;
  • вигулювати собак та виводити їх за межі помешкання чи садиби без повідків,  номерних знаків та намордників (крім собак, у ветеринарних паспортах яких зроблено спеціальну відмітку), а також без засобів для прибирання екскрементів;
   • собаки, крім дрібних порід згідно з вказаним переліком, повинні супроводжуватися особами віком понад 16 років;
  • вигулювати собак, перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • купувати, продавати собак, а також перевозити всіма видами транспорту в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва (форма 1 Вет);
  • жорстоко поводитись з собаками, залишати їх без догляду, проводити собачі бої;
  • викидати собак, яких власник не може утримувати. Такі тварини можуть бути передані новим власникам або до притулків. З питань перевлаштування можна також звертатись у товариства захисту тварин;
  • викидати трупи собак або самовільно закопувати їх в землю;
  • утримувати собак без укладання угоди про страхування цивільної відповідальності, крім дрібних порід згідно з вказаним переліком.

 

 1.  Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі  й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться не на повідку у власників чи супроводжуючих осіб (уповноважених на це власниками) на вулицях, площах, ринках, скверах, садах, парках, пляжах, у громадському транспорті, загальних подвір’ях та  інших громадських місцях вважаються безпритульними і підлягають  відлову.

 

 1.  Відлов безпритульних тварин проводиться лише працівниками спеціалізованих бригад по відлову тварин.

 

 1.  Умови утримання у пункті відлову:
  • відловлені собаки протягом 3-5 днів утримуються у пункті  відлову і можуть бути повернені власникам з дозволу головного державного ветінспектора району,  міста після пред’явлення ветеринарного паспорту та при умові сплати на рахунок спецустанови вартості витрат за відлов і перетримку тварин;
  • після завершення 3-5-ти денного терміну, якщо не встановлено власника, тварини можуть безкоштовно передаватись у притулки з дозволу головного держветінспектора району або передаватися у власність іншим громадянам за умови оплати ними на рахунок спецустанови витрат на відлов і утримання тварин.

 

 1.  Виставки, покази, змагання тварин, які організовуються кінологічними клубами, товариствами, іншими організаціями, проводяться з обов’язковим дотриманням ветеринарно – санітарних вимог після отримання письмового дозволу головного держветінспектора району.

 

 1.  За порушення цих правил громадяни чи посадові особи несуть у встановленому порядку адміністративну, дисциплінарну, цивільну чи кримінальну відповідальність.

 

 1.   Власники собак, підприємства, установи і організації, які утримують собак, відшкодовують шкоду, спричинену тваринами здоров’ю громадян, їх тваринам та майну, а також моральну шкоду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 1.  Контроль за дотриманням цих правил здійснюється уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, державного санітарного нагляду, житлово  – комунальної служби, екологічної інспекції, інспекції по благоустрою.

 

 1.  Право складати протоколи про порушення цих правил мають також уповноважені на те представники громадських організацій, діяльність яких пов’язана з тваринами.

 

 1.  Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:
  • порушення діючих правил утримання собак тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 5 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян.

    Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю  людей або їх майну,   а так само повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  • порушення правил благоустрою, дотримання чистоти тягне за собою попередження або накладення на громадян штрафу від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • торгівля з рук тваринами у невстановлених для цього місцях тягне за собою накладання штрафу від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин або без такої;
  • порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно – санітарних вимог тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а на посадових осіб – від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • жорстоке поводження з тваринами тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 1.  Уповноваженні особи, вказані в пунктах 15 і 16 Правил, а також інші зацікавлені особи, мають право подавати позови до суду про вилучення собак у випадку, якщо на це є відповідні підстави.

 

 

Додаток 1

до Правил утримання собак

на території Хирівської ТГ

П Е Р Е Л І К

порід собак, яким у ветеринарних паспортах

робиться відмітка про необов’язковість намордника

 

 1. Австралійський тер’єр
 2. Англійський той – тер’єр
 3. Австралійський шовковистий тер’єр
 4. Аффен – пінчер
 5. Басенджі
 6. Бедлінгтон - тер’єр 
 7. Бігль
 8. Бішон – фріз, болонійський бішон, бішон – ліон
 9. Бордер – тер’єр
 10. Бостон – тер’єр
 11. Вельш – тер’єр
 12. Гладкошерстий фокстер’єр
 13. Глен – ов – імаал – тер’єр
 14. Гліффон
 15. Денді – дінмонт – тер’єр
 16. Джек – рассел – тер’єр
 17. Древер
 18. Жорсткошерстий фокстер’єр
 19. Ірландський тер’єр
 20. Йокширський  тер’єр
 21. Кардіган – вельш – коргі
 22. Карликовий бультер’єр
 23. Карликовий пінчер
 24. Карликова такса
 25. Карликовий шпіц
 26. Керн – тер’єр
 27. Левретка
 28. Лейкленд – тер’єр
 29. Лхаський апсо
 30. Мальтійська болонка
 31. Манчестерський тер’єр
 32. Мексиканська та китайська гола собака
 33. Мініатюрний пудель
 34. Мініатюрний шпіц
 35. Мопс
 36. Норвіч – тер’єр
 37. Норфол – тер’єр
 38. Папільон і фален
 39. Пекінес
 40. Племброк – вельш – коргі
 41. Пудель
 42. Скай – тер’єр
 43. Скотч – тер’єр
 44. Сіліхем – тер’єр
 45. Спанієль (всі види)
 46. Такса
 47. Таксоподібний бракк
 48. Тибетський тер’єр
 49. Уест – хайленд - уайт  -терєр 
 50. Французький бульдог
 51. Шведський вальхунд
 52. Шелті
 53. Шіпперке
 54. Ші – тцу
 55. Чеський тер’єр
 56. Чіхуахуа
 57. Ягдтерєр
 58. Японський хін

 

 

Примітка: Вказаний перелік може бути ширшим за рахунок помісей цих порід, а також собак, що пройшли спеціальний курс дресирування і є про це відповідний офіційний документ.

 

Перелік порід собак визнаних як потенційно небезпечні

 

 

Акіта–іну.

Американський бульдог.

Американський стафордширський тер’єр.

Англійський мастиф.

Аргентинський дог.

Бельгійська вівчарка.

Бернський зенненхунд.

Бордоський дог.

Бразильська філа.

Бульмастиф.

Бультер’єр.

Доберман.

Кавказька вівчарка.

Кане корсо.

Мастіно неаполетано.

Московська сторожова.

Німецька вівчарка.

Німецький дог.

Перо преса канаріо.

Південноруська вівчарка.

Пітбультер’єр.

Різеншнауцер.

Родезійський ріджбек.

Ротвейлер.

Середньоазіатська вівчарка.

Тосаіну.

Чорний тер’єр.

Німецький боксер.

Фокстер’єр.

Ягтер’єр німецький.

Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

 

Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

 

Керуючий справами виконкому

Хирівської міської ради                               ___________            Людмила МАНДЗЯК

 

 

 

 

Прогноз розвитку основних шкідників і хвороб сільськогосподарських культур на території Хирівської ОТГ  Львівської області в травні 2021р.

 

 

БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ

За температури повітря в межах 18…20ºС розпочнеться літ метеликів першого покоління листогризучих (капустяної, совки-гамми, городньої, люцернової, інших видів) і підгризаючих совок (озимої, окличної). Плодючість самиць залежатиме від якості корму попередньої генерації, наявності нектароносів в період статевого дозрівання, метеорологічних умов при проходженні стадії лялечки, а також на час льоту метеликів (посуха, висока температура повітря і висока вологість затримуватимуть дозрівання яєць). В середньому одна самиця озимої совки відкладає від 470 до 2200 яєць, ембріональний розвиток яких триває 2–5 діб за температури повітря 28…30°С, за t 10…12°С – 24 доби. Капустяна совка яйця відкладає групами, по 20–80 шт. (плодючість 600 – 2600 яєць) на нижній бік листків різних культурних рослин і бур’янів, частіше капустяних. Ембріональний розвиток триває 6–12 діб. Чисельність совок обмежує яйцеїд-трихограма, яку випускають на початку та під час масового відкладання яєць. За існуючого на Львівщині гідротермічного коефіцієнта в межах 1,3–1,7 і вище використовують трихограму методом повторних випусків, оскільки її дія обмежується 3–5 днями. Перший випуск паразита (30–40 тис. на 1 га) проводять за чисельності не менше 4–5 яєць на 1 кв.м (перше покоління); 7–8 яєць на 1 кв.м (друге покоління) для совок з груповою яйцекладкою (капустяна, ін.) та 15 яєць на 100 рослин за поодинокої яйцекладки (совка-гамма, ін.). Для оптимізації строків і норм випуску трихограми дотримуються технології використання феромонних пасток. Якщо, наприклад, на одну пастку виявлено в середньому 3–4 самиці першого або 7–8 другого покоління капустяної совки, то трихограму випускають через 2–3 дні.

Для відловлювання метеликів совок можна використовувати коритця з шумуючою мелясою або збродженим варенням. Їх виставляють по периметру поля через 20–30 м одне від одного на відстані 15 м від краю поля. Щоранку метеликів вибирають з коритець у відро з водою і знищують. За допомогою коритець можна відловити біля 70% метеликів, саме тому їх вважають важливим і дієвим засобом обмеження чисельності совок.

За середньодобової температури понад 15…16ºС гусінь стеблового (кукурудзяного) метелика заляльковуватиметься. Надалі, за умов помірно теплої погоди з високою вологістю повітря в період відкладання яєць і відродження гусені, стебловий метелик становитиме суттєву небезпеку для посівів кукурудзи, які межуватимуть з неорними та забур’яненими полями минулорічних посівів.

Осередково під час сходів столових буряків, соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших культур існуватиме загроза пошкодження личинками хрущів, коваликів та чорнишів. Збереження рослин досягається передпосівною токсикацією насіння. Для захисту розсади овочевих культур від дротяників, несправжніх дротяників і хрущів перед висаджуванням її в ґрунт, корені рослин замочують в суспензії інсектициду на основі тіаметоксаму (1,5 г препарату на 1л води на 250 рослин за 18…23ºС та експозиції 90–120 хв.).

Мишоподібні гризуни повсюди розвиватимуться та шкодитимуть у посівах озимих зернових, ріпаку, багаторічних трав тощо. Після виходу озимих в трубку шкідливість гризунів може зрости. Тому доцільний подальший моніторинг посівів і за потреби розкладання дозволених отруєних зернових принад.

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

Шкідники зернових культур. Поступово з крайових смуг хлібні клопи розселятимуться вздовж посівів колосових культур. За прохолодної погоди фітофаги перебуватимуть у нижніх ярусах травостою, у вузлах кущення рослин, щілинах під грудочками ґрунту. Переліт клопів вважається завершеним, коли співвідношення статей знаходитиметься в межах 1:1. Після посиленого живлення клітинним соком відбуватиметься відкладання яєць (у два ряди по 7 яєць у кожному) на стебла, листя культури та злакових бур’янів, яке залежно від погодних умов, може тривати до 40 днів. При цьому середня плодючість однієї самиці коливається від 14-28 до 300 яєць, що пов’язано з погодними умовами, якістю корму і біотичним потенціалом фітофага. В ареалі шкідника ймовірна надпорогова чисельність перезимувалих клопів, існує загроза значних пошкоджень стебел та колосків озимих і ярих зернових, що може обумовити часткову або повну загибель продуктивних стебел, білоколосість, а в результаті – зменшення маси зерна.

За відсутності дощів у ранньовесняний період шкідливість клопів посилюється, передусім на ярих колосових культурах. За своєчасного випадання дощів і при високій агротехніці шкода від клопів може бути в значній мірі ослаблена. Фітосанітарна загроза маврського, австрійського, гостроголового та інших видів клопів-щитників існуватиме в східних і передгірських районах, пошкодження якими негативно впливатиме на якісні і кількісні показники врожайності.

Після повного переселення перезимувалих клопів в посіви за порогової (2-4 і більше екз. на кв.м) чисельності шкідника під час трубкування зернових посіви захищають дозволеними інсектицидами на основі діючих речовин: диметоат, тіаметоксам, хлорпірифос, імідаклоприд + лямбда-цигалотрин, лямбда-цигалотрин + тіаметоксам або іншими, які біологічно ефективні проти багатьох інших фітофагів, спеціалізованих щодо зернових колосових культур.

У першій половині травня в посівах злакових культур продовжиться розвиток і живлення імаго хлібних п’явиць (співвідношення видів червоногруда синя п’явиці складає 90:10). Повсюди жуки відкладатимуть яйця, з яких відроджуватимуться личинки, що значно шкодять ярій пшениці, ячменю, вівсу. За встановлення сухої і спекотної погоди, яка обумовлюватиме низький ступінь зволоження ґрунту, ймовірне зростання шкідливості фітофага у вищевказаних культурах. При цьому спостерігатиметься підсихання листя злаків, відставання у рості рослин, які виділяються серед зелених білястими смугами пошкоджених листкових пластинок. З утворенням вогнищ підвищеної щільності і шкідливості захисні заходи проводять в місцях надпорогової чисельності шкідника: у фазу сходи – три листка ярини ЕПШ 10-30 жуків п’явиці, кущіння - 150-200 і більше личинок на кв.м.

Хлібні блішки, переважно смугаста, завершуватимуть живлення у посівах озимини, їх вища шкідливість спостерігатиметься на ярих зернових, зокрема, в місцях їх надпорогової чисельності. Знешкодження блішок досягатиметься через обробку інсектицидами здебільшого крайових смуг, або суцільно від комплексу шкідників.

З внутрішньостеблових шкідників фітосанітарне значення матимуть злакові мухи, з яких найпоширенішими в умовах області є шведські та гессенська. Слід зазначити, що весняне покоління мух дуже небезпечне для ярих ячменю та пшениці, зокрема м’якої, для сходів кукурудзи. Пошкодження ними рослин обумовлює зниження продуктивної густоти посіву і сприяє кількісним втратам врожаю зерна.

За помірно теплої і вологої погоди травня зростатиме чисельність та шкідливість сисних фітофагів. Імаго і личинки злакових попелиць (звичайна, велика, інші), цикадок (шестикрапкова, смугаста, ін.) та трипсів (пшеничний, вівсяний і житній) повсюди масово розвиватимуться на озимих і ярих зернових. Живлення цих шкідників на колосових культурах викликає зменшення маси зернівки, що сприяє кількісним втратам врожаю пшениці, ячменю тощо. Окрім того, сисні фітофаги, зокрема вірофорні особини попелиць і цикадок, є небезпечними тим, що переносять вірусні та мікоплазмові хвороби зернових культур.

Масова поява дорослих трипсів (пшеничного) збігається з початком колосіння озимої пшениці. Спочатку імаго живляться колосковими лусками, а потім проникають у колос і починають відкладати яйця, переважно по 4-8 шт., аж до фази повного виколошування впродовж 8-12 діб. Через тиждень з’являються личинки, які спочатку висмоктують сік з колоскових лусочок та квіткових плівок, а потім пошкоджують зерно, яке перебуває в м’якому стані. В результаті знижується маса і якість зерна, а загальні втрати можуть сягати 20-40% потенційного врожаю.

Впродовж вегетації злакові попелиці можуть дати понад 12 поколінь завдяки властивому їм процесу партеногенетичного розмноження. Від появи сходів до воскової стиглості зерна спостерігається їх шкідливість, яку обмежує прохолодна та дощова погода, особливо сильні і тривалі зливи. Живлячись, попелиці висмоктують з рослин сік, причому кількість поглинутого за добу соку в декілька разів перевищує масу комахи. Це негативно впливатиме на формування зерна та його якість, втрати врожаю можуть сягати 30-50%. Сильне пошкодження перед колосінням викликатиме пустоколосицю, а пошкодження в пізніші строки спричинятиме щуплозерність. Проти зазначених сисних шкідників проводять обприскування інсектицидами, які дозволені «Переліком» для використання в посівах зернових колосових культур, при цьому не забуваючи про суворе дотримання регламентів використання пестицидів, загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни. Крім того, обробки посівів проти личинок клопа шкідливої черепашки в ареалі шкідника ефективні також проти попелиць та трипсів.

Хвороби зернових культур грибної і бактеріальної етіології розвиватимуться повсюди, місцями проявляться вірусні та мікоплазмові. За умови збереження теплої і вологої погоди, при випаданні дощів та наявності оптимального температурного режиму (t° повітря 16…25°С), рясних рос, осередково в загущених посівах з високим рівнем азотного удобрення, можлива епіфітотія гельмінтоспоріозу, септоріозу, аскохітозу, борошнистої роси, іржі, кореневих гнилей, інших хвороб озимих зернових культур. На ярині розвиватимуться вищезазначені хвороби, а також ринхоспоріоз, червоно-бура та інші плямистості.

Для оздоровлення рослин озимої пшениці в кінці фази виходу в трубку (поява прапорцевого листка) – початок формування зернівки проти вищевказаних хвороб посіви обприскують фунгіцидами на основі однієї з діючих речовин: карбендазим, манкоцеб, метрафенон, проквіназид, прохлораз, флутріафол, фентропідин, тебуконазол, біксафен + протіоконазол, протіоконазол + тебуконазол, епоксиконазол + тіофанат–метил, пропіконазол + прохлораз та іншими. Доцільно оздоровлювати високопродуктивні посіви за наявності хвороб (1% інтенсивності ураження плямистостями, 5% - септоріозом) та сприятливих для розвитку хвороб температур і тривалих рос.

Найкращого фунгіцидного ефекту у захисті ярини досягають через профілактичні обробки посівів або за раннього прояву хвороб у фази кущіння – трубкування та прапорцевого листка, оскільки в цей період закладається біля 40% майбутнього урожаю. Оскільки процес інфікування патогенами збігається з періодом диференціації конуса наростання і закладання колоскових горбочків, тому в майбутньому через ураження хворобами зменшиться кількість зерен у колосі та знизиться врожайність. Тож для контролю плямистостей листя, борошнистої роси, іржі, церкоспорельозу застосовують системні фунгіциди, які пригнічують дихання патогенів, зупиняють поділ клітини ядра, гальмують ріст збудників, використовуючи препарати на основі діючих речовин: азоксістробін + пропіконазол + ципроконазол, пропіконазол + прохлораз, тіофанат-метил, або інших.

Шкідники і хвороби бобових культур.

Повсюди проростаюче насіння і сходи сої пошкоджуватимуть личинки паросткової мухи, чорнишів і коваликів, платівковусих жуків, гусінь підгризаючих совок. Сім’ядолям та першій парі справжніх листків завдаватимуть шкоди бульбочкові довгоносики, клопи (сліпняки, інші), попелиці. У фазу 2-6 листочків проти бульбочкових довгоносиків (8-15 жуків на кв.м), люцернового клопа (2-5 екз. на рослину), попелиць (250-300 екз. на 10 п.с.) посіви сої обприскують дозволеними препаратами на основі диметоату, абамектину, або інших. На насіннєвих посівах обприскування проводять відразу після виявлення сисних шкідників для запобігання поширення вірусної інфекції.

Тепла і помірно волога погода сприятиме розвитку альтернаріозу, аскохітозу сої, за прохолодної погоди розвиватимуться сім’ядольний бактеріоз, пероноспороз, церкоспороз. Під час проростання насіння за низьких температур та помірного зволоження у післясходовий період рослини сої хворітимуть фузаріозною, іншими кореневими гнилями. Для попередження розповсюдження захворювань рослини сої, які дифузно уражені пероноспорозом, церкоспорозом, з насіннєвих ділянок видаляють. За появи перших ознак захворювань посіви обприскують фунгіцидами на основі азоксістробін + ципроконазол, флутріафол, тебуконазол + трифлоксистробін, інших.

Шкідники і хвороби бобових трав. В посівах багаторічних трав (люцерни, конюшини, еспарцету) за теплої і помірно вологої погоди розвиватимуться та шкодитимуть бульбочкові, інші види довгоносиків (листковий люцерновий, сірий буряковий, насіннєїди-апіони, тихіус, ін.), попелиці, клопи, гусінь підгризаючих і листогризучих совок. За прохолодної дощової погоди поширюватимуться плямистості, кореневі гнилі, інші хвороби. Проти довгоносиків (5-8 екз. на кв.м), гусені підгризаючих совок на сходах першого року проводять обприскування дозволеними препаратами. В період стеблування – бутонізація проти комплексу комах-фітофагів, збудників хвороб за ранньовесняної сівби двічі підкошують трави. У посівах другого і наступних років проти жуків і личинок довгоносиків, гусені совок, п’ядунів, а також попелиць, клопів, інших проводять підкошування багаторічних трав для одержання насіння з проміжного укосу в фазу масової бутонізації, з другого – перед чи на початку цвітіння.

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Скрізь рослини озимого ріпаку продовжать заселяти жуки ріпакового квіткоїда і насіннєвого прихованохоботника. На окремих посівах культури фітосанітарне значення матимуть ріпаковий пильщик, хрестоцвіті клопи, попелиці, білани, личинки стеблових прихованохоботників. Для попередження пошкоджень фітофагами посіви обробляють наприкінці бутонізації за їх надпорогової чисельності (5-6 жуків на рослину квіткоїда, прихованохоботників; 10% заселених рослин попелицею) одним з дозволених інсектицидів на основі естенвалерату, альфа-циперметрину, інших.

Тепла і волога погода сприятиме поширенню пероноспорозу, альтернаріозу, фомозу, місцями бактеріозу, гнилей, чорної ніжки. Обмежують поширення чорної ніжки весняні боронування й міжрядні рихлення відповідно до технології вирощування озимої та ярої культури. Оздоровлюють посіви ріпаків за появи фомозу, пероноспорозу, борошнистої роси, альтернаріозу дозволеними фунгіцидами на основі однієї з діючих речовин: тебуконазол, метконазол, флутріафол, фосетил алюмінію, піраклостробін + метконазол, азоксистробін + ципроконазол, азоксистробін + флутріафол, тебуконазол + прохлораз, або іншими.

У травні за температури понад 20ºС у період сходи – 2-3 пари справжніх листків столових буряків, посіви заселятимуть звичайний і сірий бурякові довгоносики. Жуки паруватимуться та відкладатимуть яйця. Личинки звичайного бурякового довгоносика розвиватимуться, харчуючись корінням буряків, а сірого – осоту і березки. За сухої сонячної погоди на ранніх сходах цукрових буряків шкодитимуть бурякові блішки, за теплої вологої погоди - бурякова крихітка, щитоноски. При загрозі сходам культури від пошкодження довгоносиками проводять обкопування бурячищ та прилеглих посівів буряків крайовими ловильними канавками з наступним обприскуванням їх інсектицидами. За надпорогової чисельності довгоносиків: звичайного 0,2-0,3, сірого 0,2-0,5, чорного 0,3; блішок 3-7, щитоносок 0,7-1,2 екз. на кв.м; крихітки – 1,5-2,5 екз. в куб. дм ґрунту, посіви обприскують інсектицидами на основі однієї з діючих речовин: тіаметоксам, імідаклоприд, піриміфос-метил, диметоат, альфа-циперметрин, гамма-цигалотрин, хлорпірифос, диметоат + лямбда-цигалотрин або іншими. Активне заселення посівів цукрових буряків буряковою листковою попелицею відбуватиметься за підвищеної температури та вологості повітря. На початку заселення попелицею (ЕПШ 5% заселених рослин і відсутність ентомофагів), мінуючими мухами (30% заселених рослин і 3-5 личинок у кожній) обприскують крайові смуги, а за потреби – все поле дозволеними інсектицидами.

За умови надмірного зволоження ґрунту або його сухості, при висіванні неякісно обробленого фунгіцидами насіння та наявності у ґрунті патогенних організмів існуватиме ризик інфікування рослин цукрових буряків коренеїдом. Для покращення їх стійкості до ураження захворюванням дотримуються технологічних заходів післясходового обробітку.

Для збереження сходів цукрових буряків необхідно чітко виконувати всі агротехнічні заходи догляду за посівами, постійно контролювати поведінку шкідливих комах, а за потреби – своєчасно проводити хімічний захист. За прохолодної дощової погоди у травні, для відлову довгоносиків, які пересуваються «пішим ходом», бурячища та поля обкопують ловильними канавками. Міжрядні рихлення, які проводять відповідно до технології вирощування цукрових буряків, знищують ґрунтову кірку, яйця й личинок довгоносиків, коваликів, хрущів, інших шкідників та проростки бур`янів.

На густоту рослин соняшнику негативно впливатимуть ґрунтові шкідникидротяники і несправжні дротяники, личинки хрущів. За надпорогової чисельності фітофагів (понад 2 екз. на кв.м) посіви захищають сумішшю фосфорорганічних і піретроїдних препаратів у половинних нормах витрати. За сприятливих погодних умов, ґрунтової і насіннєвої інфекції можливе ураження рослин культури несправжньою борошнистою росою, розвиток якої попереджують обробки дозволеними фунгіцидами.

Посівам льону в період сходи – «ялинка» за сприятливих погодних умов загрожуватимуть льонові блішки. За наявності 10-15 блішок на кв.м проводять крайові або суцільні обприскування препаратами  на основі лямбда-цигалотрину, або альфа-циперметрину тощо. Помірно тепла і волога погода сприятиме поширенню фузаріозу, антракнозу, інших фітопатогенів, розвиток яких призупиняють фунгіцидні обробки.

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Повсюди в травні місяці імаго колорадського жука виходитимуть з ґрунту і заселятимуть сходи картоплі, розсаду пасльонових культур. Фітофаги паруватимуться та відкладатимуть яйця, за оптимальних температур у межах 22…25ºС і відносної вологості повітря 70…75%, у другій половині місяця можливе відродження личинок. Ранні сходи картоплі захищають при заселенні жуком 10% рослин. Захисні заходи проти личинок проводять за масової появи першого – другого віків і чисельності 10-20 екз. на кожній з 8-10% заселених рослин. Баклажани, помідори, перець та інші пасльонові обприскують при заселенні 5% рослин. Для обробки посівів застосовують дозволені до використання інсектициди на основі однієї з діючих речовин: ацетаміприд, тіаклоприд, тіаметоксам, імідаклоприд, альфа-циперметрин, циперметрин, тіаметоксам + ацетаміприд + флудиоксоніл, тіаметоксам + лямбда-цигалотрин + альфа-циперметрин, гамма-цигалотрин, хлорпірифос + циперметрин, клотіанідин.

За умов сухої спекотної погоди на хрестоцвітих культурах (капуста, редиска, інші) зростатиме чисельність та шкідливість хрестоцвітих блішок. В овочевих господарствах і на присадибних ділянках, де не дотримуються сівозміни, агротехнічних заходів і просторової ізоляції хрестоцвітих культур, розвиватиметься та поширюватиметься капустяна (весняна) муха. Осередково, за умови доброї перезимівлі хрестоцвітих клопів, прихованохоботників, баридів, молі, ймовірний підвищений рівень їх розвитку та шкідливості. При заселенні 10% рослин капусти по 3-5 жуків блішок або 6-10 яєць капустяної мухи на рослину проводять крайові або суцільні обприскування посівів дозволеними інсектицидами на основі однієї з діючих речовин: дельтаметрин, лямбда-цигалотрин + тіаметоксам, малатіон.

Плантації цибулі заселятимуть та пошкоджуватимуть цибулева муха, на присадибних ділянках розвиватимуться цибулевий прихованохоботник і трипс. За наявності 3-4 яєць цибулевої мухи на 10% заселених рослин, інших шкідників посіви (крім цибулі «на перо») обприскують інсектицидами на основі лямбда-цигалотрину, імідаклоприду, інших.

 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР

В плодових насадженнях розвиватимуться і пошкоджуватимуть листки, квіти і зав’язь садові довгоносики: сірий бруньковий, яблуневий квіткоїд, місцями букарка і казарка. Довгоносики паруватимуться і відкладатимуть яйця, згодом відродяться їх личинки. В період обпадання зайвої зав’язі з’являтимуться молоді жуки яблуневого квіткоїда, які прогризають в бутонах дірки і виходять назовні. За високого рівня їх шкідливості довгоносики здатні завдати значних пошкоджень зернятковим плодоносним деревам: один жук за температури повітря 10…12ºС за добу може пошкодити більше 50% бруньок на саджанці.

У занедбаних та приватних садах заляльковуватиметься гусінь білана жилкуватого, що співпадатиме з періодом утворення зав’язі яблуні. В цей час триватиме живлення гусені золотогуза, розанової листокрутки, яблуневої молі. За відсутності вчасних захисних заходів, зокрема у масивах багаторічних насаджень, які межують з лісосмугами, гусінь кільчастого і непарного шовкопрядів завдаватиме істотної шкоди листкам, грубо їх об’їдаючи. Помірні температури та вологість повітря, які очікуються протягом травня, сприятимуть інтенсивному розвитку сисних шкідників (кліщі, попелиці, листоблішки, щитівки і несправжні щитівки), які заселятимуть та пошкоджуватимуть молоді листки та пагони.

У зерняткових садах заляльковуватиметься гусінь яблуневої плодожерки, літ метеликів якої розпочнеться за суми ефективних температур (вище 10оС) 90…110оС, масовий літ за t 150…170оС. Відкладання яєць фітофагом відбуватиметься за відсутності опадів і вітру та температури повітря понад 16оС у вечірні години. В сонячну тиху погоду за температури не нижче 16оС активізуються плодові пильщики, які відкладатимуть яйця, згодом личинки пошкоджуватимуть зав’язь, виїдаючи насіннєву камеру.

За температури 18…25оС і значного насичення повітря вологою скрізь в зерняткових садах розвиватимуться парша, борошниста роса. За прохолодної дощової погоди під час цвітіння садів можливий значний розвиток та поширення моніліального обпіку. У кісточкових садах масовому поширенню інфекції кокомікозу, клястероспоріозу, кучерявості листків персика, полістигмозу сливи сприятиме прохолодна погода і значні опади.

Відразу після закінчення цвітіння (коли обпаде 75% пелюсток) зерняткові сади проти яблуневої молі, п’ядунів, кліщів, попелиць та парші, моніліального опіку, борошнистої роси обприскують дозволеними інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: фозалон, диметоат, імідаклоприд, при наявності кліщів застосовують спіродиклофен або феназахін з додаванням проти хвороб дифеноконазол, крезоксил-метил, піраклостробін + дитіанон. Через 10-12 днів після попередньої обробки, проти яблуневого пильщика, листокруток та парші, моніліального опіку, борошнистої роси проводять обприскування вказаними вище інсектицидами і фунгіцидами, дотримуючись чергування препаратів.

При відлові феромонною пасткою за 7 днів спостережень 5 метеликів яблуневої або одного - східної плодожерки, на початку відкладання ними яєць зерняткові насадження обприскують дозволеними інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: феноксикарб + люфенурон, люфенурон, тефлубензурон, новалурон з додаванням проти парші та інших хвороб каптану, метираму, манкоцебу, сірки.

Після закінчення цвітіння кісточкові сади проти кокомікозу, кучерявості листків персика, клястероспоріозу, моніліального опіку, листокруток, попелиць, пильщиків, кліщів, інших обприскують комплексними препаратами на основі однієї з діючих речовин: тіофанат-метил, ципродиніл, алюмінію фосфіт + фосфориста кислота, дитіанон з додаванням фенітротіону, на сливі – імідаклоприду, або малатіону. Через 10 днів після попереднього, на початку відродження гусені сливової плодожерки проти неї та товстоніжки, кліщів, кокомікозу насадження обприскують дозволеними препаратами на основі однієї з діючих речовин: фозалон, на сливі - імідаклоприд з додаванням ципродинілу, або тіофанат-метилу.

У період масового льоту вишневої мухи (початок цвітіння білої акації) сорти вишні й черешні середнього і пізнього строків достигання проти мухи, кокомікозу, моніліального опіку обприскують дозволеними препаратами на основі однієї з діючих речовин: фозалон, фенітротіон, піриміфос-метил з додаванням тіофанат-метилу чи алюмінію фосфіт + фосфориста кислота.

 

 

 

 

 

Державний фітосанітарний інспектор  Л.Костенко

 

 

 

 

Роботи в саду .

 

Усі рослини протягом вегетації проходять відповідні фази розвитку, під час яких активізуються певні хвороби і шкідники. Тому проведення захисних заходів приурочують до цих фаз розвитку рослин.

ДО РОЗПУСКАННЯ БРУНЬОК, коли середньодобова температура повітря сягне 5 ОС, наступає пора першого обприскування плодових і ягідних насаджень. Орієнтовно це припадає з 20.03 по 10.04. при запізнілій весні.Обприскування проводять проти плодової гнилі,парші та боротьби з зимуючими стадіями шкідників – препарат «30 В,залізний купорос.

ПРИ МАСОВОМУ РОЗПУСКАННІ БРУНЬОК треба провести обприскування вдруге з 10.04.до 10. 05(як проти шкідників, так проти хвороб) 3%-ю бордоською рідиною або одним із замінників, наприклад «Чемпіоном» (30 г/10 л води), «Стробі» (20 г/10 л води), «Хорус» (2 г/10 л води). До робочого розчину фунгіцидів потрібно додати один з інсектицидів проти шкідників (квітко їда,довгоносиків,кліщ,тля)– «Карате Зеон» (4 г/10 л води), «Альфа-супер» (2,5 мл/5 л води), «Твікс» (10–15 мл/5 л води), «Актор» (1,4 г/10 л води).

ПРИ «РОЖЕВОМУ БУТОНІ» (фаза утворення суцвіть) обприскують дерева проти гусені, що відроджується, листокруток, жуків довгоносиків, попелиць, несправжніх гусениць пильщиків, мінуючих молей, личинок щитівок та несправжніх щитівок, а також проти збудників хвороб. У цей період пестицидами обробляють усі сорти різних строків дозрівання всіх плодових культур. Обприскують одним із названих препаратів: «Конфідор» (2,5 г/10 л води), «Матч» (10 мл/10 л води), «Нурел-Д» (15 мл/10 л води). З фунгіцидів у робочий розчин до інсектицидів потрібно додавати «Мобіл» (3 г/10 л води), «Скор» (2 мл/10 л води), «Страж» (3 мл/5 л води). Ці препарати особливо ефективний на персику, абрикосі проти кучерявості листя.

ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЦВІТІННЯ проводять обприскування проти гусениць, які пошкоджують листя, попелиць, щитівок, медяниць, кліщів та хвороб.
Головним чином боротьба зі шкідниками і хворобами саду залежить від своєчасного та правильного застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин, але це не означає, що слід щорічно обприскувати сад препаратами. Треба врахувати ступінь зараженості рослин шкідниками та хворобами. Не слід застосовувати хімічні засоби про всяк випадок.

Сім золотих правил обприскування
1. Норми витрати робочої рідини залежать від віку дерев: до 5 років – 0,5–1 л/дерево, 6–10 років – 2,5–3 л/дерево, 11 і старше – 3–3,5 л/дерево.

2. При рясних та частих опадах обприскування необхідно повторити.

3. Якщо препарат купується у роздрібній торговій мережі, необхідно вимагати чек та сертифікат якості, позаяк в останні роки дуже багато засобів захисту рослин на ринках – неякісні підробки.

4. При проведенні обприскувань необхідно дотримуватись рекомендацій на упаковці. Зберігати готовий робочий розчин можна не більш як одну добу.

5. При обприскуванні необхідно змочити не тільки верхній, але й, головне, нижній бік листків, де найчастіше харчуються шкідники й розвиваються хвороби.

6. Робочий розчин не повинен стікати з рослин, а має осідати у вигляді тонкого шару, що можливо створити тільки із застосуванням обприскувачів, коли розчин розпорошується під тиском.

7. При обприскуванні не можна допускати зносу рідини й осідання її на сусідні рослини, які не підлягають обробці.

 

державний фітосанітарний  інспектор Л.С. Костенко

 

Оголошення

Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про метрологію та метрологічну діяльність» мешканцям багатоквартирних будинків з 01.05.2019 року дано право на вибір однієї з договірних і відповідно розрахункових моделей:

- укладення індивідуального прямого договору між власником/користувачем квартири та надавачем послуг з проведенням розрахунків за квартирним засобом обліку.

- укладення колективного договору ОСББ або іншою юридичною чи фізичною особою, які представлятимуть інтереси всіх власників/користувачів квартир, з проведенням розрахунків з надавачем послуг за загально-будинковим засобом обліку.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем). З огляду на вище викладене, згідно частини 7 статті 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 633 Цивільного Кодексу України, КП «ВКГ м. Хирів» розміщає на сайті Хирівської міської ради публічні договори:

 1. ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
  про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 2. ТИПОВИЙ ДОГОВІР

з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем)

 1. ТИПОВИЙ ДОГОВІР
  з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем)

 

Директор                                                                        Я.В.Тимчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем)

__________________________

(найменування населеного пункту)

___ _____________ 20__ р.

___________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого

___________________________________________________________________________

водопостачання та/або централізованого водовідведення, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі ____________________________________________________, що діє на підставі

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________, затвердженого __________________________________

(назва документа) (коли і ким)

(далі - виконавець), з однієї сторони, і фізична особа _____________________________

(прізвище, ім’я

__________________________________________________________________________,

та по батькові)

що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна - індивідуальним споживачем (далі - споживач), з іншої сторони (разом -сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги
з _________________________________
___________________________ (далі - послуги),

(найменування послуги)

а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

4. Інформація про споживача:

1) власник (співвласник, користувач) житлового приміщення (квартири) та члени його сім’ї - _____________________________________________________________ осіб;

(словами)

2) власник (співвласник, користувач) нежитлового приміщення - _______________________________________________________________________ осіб;

(словами)

3) адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця ______________________________________________________,

будинок № __________, квартира (приміщення) № ________________,

місто (селище, село) _____________________ , індекс ______________,

район _______________________________________________________,

область _____________________________________________________;

4) номер контактного телефону споживача _______________________;

5) абонентський номер споживача ______________________________;

6) характеристика вузлів розподільного обліку води:

Поряд-ковий номер

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання/дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервал

Примітка

У разі внесення змін до характеристики вузлів розподільного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів.

Розмір плати за послуги

6. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять:

на послугу з централізованого водопостачання - ___________________ гривень за 1 куб. метр;

на послугу з централізованого водовідведення - _____________________ гривень за 1 куб. метр;

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

7. Плата за послуги складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства;

2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Плата за абонентське обслуговування становить ________ гривень на місяць.

8. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на ____ років.

9. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.

10. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та становить ________________ гривень на місяць.

Облік та порядок оплати послуг

11. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

12. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

13. Виконавець або визначена споживачами особа, що здійснює розподіл обсягів послуг, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між споживачами, має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку, за показаннями яких здійснюється такий розподіл.

14. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

15. Споживач або його представник має право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

16. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів обліку із зазначенням його мети і дати.

17. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

18. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем (якщо не визначено споживачами особу, що здійснює розподіл обсягів послуг), на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися йому в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі.

19. Показання вузлів розподільного обліку (у тому числі гарячої води) знімаються споживачем в останній день розрахункового періоду та надаються виконавцеві у строк _________ одним з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг.

20. У разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань вузлів розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобовязаний здійснити перерахунок за надані послуги.

21. Розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

22. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

23. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, встановленими органам місцевого самоврядування. Загальний обсяг споживання питної води у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку, та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

24. Обсяг споживання наданих послуг для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

25. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

26. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі.

За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

27. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі ____________ відсотків, але не більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

28. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги
у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі _______ відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

29. Плата за абонентське обслуговування сплачується споживачем виконавцеві щомісяця.

30. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.

31. У разі виявлення у будівлі витоків води із внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за послуги з централізованого водопостачання, розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

32. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

33. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).

Права та обов’язки сторін

34. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

10) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

11) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі ________ відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

13) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

14) отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку;

15) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

16) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

35. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

4) укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;

7) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більш як одне житлове та/або нежитлове приміщення, пошкоджене з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

8) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

9) допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

11) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

12) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

13) письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;

14) надавати виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;

15) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

36. Виконавець має право:

1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

2) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

3) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

4) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку в порядку, визначеному законом і договором;

5) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

8) створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

37. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі ________ відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;

15) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

16) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

17) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі ________ відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

Відповідальність сторін

38. Споживач несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

39. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості
послуг;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

40. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) надання відповідних послуг;

ліквідації наслідків аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

41. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

42. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет, або в інший спосіб ___________________________.

43. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

44. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

45. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

46. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуг не повинні призводити до:

пошкодження спільного майна споживачів;

порушення прав та інтересів інших споживачів.

48. У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються споживачем і виконавцем та відшкодовуються виконавцем відповідно до законодавства.

Порядок оформлення претензій

49. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

50. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

51. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

52. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

53. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають у сусідніх житлових приміщеннях (інших об’єктах нерухомого майна) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

54. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

55. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.

56. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

57. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

Особливі умови та строк дії договору

58. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

59. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

60. Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

61. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

62. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

63. Договір укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Інші умови

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Номери телефонів аварійних служб у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій _______________________________________________________.

Адреси та реквізити сторін

Виконавець

 

_______________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)
_______________________________________
(адреса)
_______________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти)

_______________________________________

(підпис)

Споживач

 

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
___________________________________
(адреса)
___________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти)

___________________________________

(підпис)