ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Стратегії
розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації

Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на
офіційному веб-сайті Хирівської міської ради оприлюднено Заяву про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної
громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати зауваження та
пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії
розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027
роки з її реалізації.
Зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі у Відділ економіки, регіонального
розвитку, грантової діяльності та управління проектами Хирівської міської ради, місто Хирів, вул.
Василя Стуса, буд. 24 Самбірський район, Львівська область, 82060 та в електронному вигляді
(електронна адреса: m_rada_hyriv@ukr.net (з поміткою в темі листа «Пропозиції до заяви про
СЕО»).
Одержані протягом встановленого строку зауваження та пропозиції підлягають обов’язковому
розгляду, за результатами якого вони враховуються або вмотивовано відхиляються.
Строк подання пропозицій та зауважень до Заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027
року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації становить 10 днів з дня її оприлюднення (
з 19.10.2023 до 29.10.2023 включно).
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ЗАЯВА про визначення обсягу СЕО

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Заяви про СЕО