Номер сесії/дата

37 сесія - 14.03.2019

38 сесія - 19.04.2019

39 сесія - 15.06.2019 (1 засідання)

39 сесія - 28.06.2019 (2 засідання)

39 сесія - 17.07.2019 (3 засідання)

40 сесія - 08.08.2019

41 сесія - 05.09.1029

42 сесія - 24.10.2019

43 сесія - 07.11.2019

44 сесія - 20.11.2019

45 сесія - 21.12.2019

46 сесія - 06.02.2020

47 сесія - 06.03.2020

48 сесія - 11.06.2020

49 сесія - 15.07.2020

1. Гавриляк Михайло Іванович

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

2. Гуль Володимир Володимирович

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

3. Гринів Володимир Ярославович

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

4. Дорошенко Олександр-Гаррі Лукашович

Присутній

Відсутній

Відсутній

Присутній

Присутній

Присутній

Відсутній

Присутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Присутній

Присутній

5. Кеба Людмила Миколіївна

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

6. Лесик Наталія Романівна

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Присутня

Присутня

7. Лойш Роман Михайлович

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

8. Мальчевська Марія Миколаївна

Відсутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

Присутня

9. Марчак Василь Олександрович Присутній Присутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Присутній Відсутній Відсутній Присутній Присутній Присутній Відсутній
10. Микуляк Ігор Степанович Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній
11. Пігош Мар'ян Юрійович Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній
12. Прокопець Андрій Орестович Присутній Присутній Присутній Відсутній Присутній Відсутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній
13. Сабат Ярослав Степанович Відсутній Присутній Присутній Присутній Відсутній Присутній Присутній Присутній Відсутній Присутній Присутній Відсутній Присутній Присутній Відсутній
14. Ярославенко Ірина Володимирівна Відсутня Відсутня Відсутня Присутній Присутній Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня
15. Голубець Іван Ярославович Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній Присутній