ПРОЄКТ

 

                                                          TSIGN

УКРАЇНА

ХИРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4  сесія  8 скликання

проєкт Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ___________. 2021 р.                  м. Хирів                                      № _____

 

Про  встановлення  податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки

в Хирівській ТГ на 2022 рік

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Хирівська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити   « Положення  про ставки , пільги  та порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Хирівської міської ради, згідно з додатком № 1;

2. Установити на території  Хирівської міської ради Самбірського  району Львівської області:

2.1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;

2.2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком, згідно з додатком 3.

3. Оприлюднити рішення на сайті Хирівської міської ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

5. Рішення  сесії Хирівської міської  ради   № 1303 від 11.06.2020 року «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в  м.Хирів на 2021 рік»  визнати таким, що втратило чинність.             

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.             

   Міський голова                                                       Мирослава КОРОЛЮК

 

 Додаток № 1

                                                                      до проєкту рішення Хирівської міської ради від ___ ___ 2021р. № ___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ставки , пільги  та порядок справляння податку на нерухоме майно,

 відмінне від земельної ділянки  на території Хирівської ТГ.

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

- житловий будинок – це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

- житловий будинок садибного типу – це житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

- прибудова до житлового будинку – це частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

- квартира – це ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

- котедж – це одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

- кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – це ізольоване помешкання у квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

- садовий будинок – це будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

- дачний будинок – це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяються:

- будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

- будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

- будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

- гаражі – гаражі (надземні і підземні) та криті автомобільні стоянки;

- будівлі промислові та склади;

- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

- господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

- інші будівлі.

                                              

2. Платники податку.

2.1. житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності . Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт ох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки.

 

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частка, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільної власності);

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом, в тому числі їх частки;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

-об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

-будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення;

-будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

-об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

-релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність (пп. и) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України); будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг (пп. ї) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України);

-органи державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/ об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів.

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) - 180 кв. метрів.

       За наявності у власника платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири), та/або 500 кв. м(для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн. на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частки).

Таке зменшення надається один раз на кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Пільги на об’єкти житлової та нежитлової,які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності).

5.3.Пільги на будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування ,що використовуються для надання освітніх послуг.

5.4.Пільги для звільнення від сплати податку на житлову та нежитлову нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб  надаються:

а) інваліди І,ІІ груп загального захворювання;

б) учасники ліквідації аварії на ЧАЕС;

в) ветерани другої світової війни та учасники бойових дій;

г) учасникам ООС;

е) 5.5.Надання пільг на нежитлову нерухомість,яка належить релігійним громадам,статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку,включаючи ті ,в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,інтернати ,лікарні тощо),крім об’єктів нерухомості ,в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

5.6.Пільги з податку, що сплачуються з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі.

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг,позичку, використовується у підприємницькій діяльності).

 

6.Ставка податку.

6.1. Ставка податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Житлова нерухомість для юридичних осіб -                     0,1%

Житлова нерухомість для фізичних осіб -                         0,05%

Нежитлова нерухомість для юридичних осіб,що не передбачає одержання прибутку -                                                                             0,01%

Нежитлова нерухомість для фізичних осіб, що передбачає одержання прибутку -                                                                             0,01%

Нежитлова нерухомість для юридичних осіб,що передбачає одержання прибутку -                                                                             0,25%

Нежитлова нерухомість для фізичних осіб, що передбачає одержання прибутку -                                                                    0,25%        

7.Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власника платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної, відповідно до пунктів «а» і «б» п.5.1 цього Положення, враховуючи пільги та відповідні ставки податку;

б) за наявності у власника платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної, відповідно до пунктів «а» і «б» п.5.1 цього Положення, враховуючи пільги та відповідні ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1. цього Положення, враховуючи пільги та відповідну ставку податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно пунктів 8,1, 8.2. цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Старосамбірської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси(місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітнім) періодом роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право з власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податків мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нараховані суми податку.

У разі виникнення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місце проживання(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати контролюючим органам відомості, необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкту нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів  оподаткування декларацію за формою, встановлено у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ,  з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів  з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

8.6 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (фізичні особи) на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості можуть здійснювати звірку відомостей щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності, до 31 грудня 2021 року (включно).

 

         Секретар ради                                          Мирослава СЕРЕДИНСЬКА

 

 

 

Додаток 2

до проєкту рішення Хирівської міської ради

від__ __ 2021  р. №  _____

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01  січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

          460000000             462510000       4625110700                   ХирівськаТГ

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

 

11

Будівлі житлові                                                                                                                

 

111

 

 

 

0,1 %

1110

Будинки одноквартирні5                                                                                                          0,1%                                    0,05%

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1%

 

 

0,05%

 

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,1%

 

 

0,05%

 

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,1%

 

 

0,05%

 

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,1%

 

 

0,05%

 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

113

Гуртожитки5

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,1%

 

 

0,05 %

 

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,1 %

 

 

0,05 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1211.2

Мотелі

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1211.3

Кемпінги

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1211.4

Пансіонати

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

122

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні5

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

 

 

 

 

 

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

 

 

 

 

 

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

 

 

 

 

 

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

 

 

 

 

 

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі                                          

 

 

 

 

 

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 

 

 

 

 

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 

 

 

 

 

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

0,25 %

 

 

0,01 %

 

 

 

1242.2

Гаражі підземні

 

 

 

 

 

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

 

 

 

 

 

 

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові5

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

 

 

 

 

 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

 

 

 

 

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.6

Холодильники

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1261.3

Цирки

 

 

 

 

 

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,25%

 

 

0,25%

 

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1262.3

Технічні центри

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1262.4

Планетарії5

 

 

 

 

 

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

 

 

 

 

 

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

 

 

 

 

 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 

 

 

 

 

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

 

 

 

 

 

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

(пільга)

 

 

(підьга)

 

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

 

 

 

 

 

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

 

 

 

 

 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

 

 

 

 

 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

 

 

 

 

 

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,25

 

 

0,25

 

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

 

 

 

 

 

 

 

1265

Зали спортивні5

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,25

 

 

0,25

 

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,25

 

 

0,25

 

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 

 

 

 

 

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,25

 

 

    0,25

 

 

 

1265.5

Тири

 

 

 

 

 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,25

 

 

0,25

 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

 

 

 

 

 

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

 

 

 

 

 

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

 

 

 

 

 

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

 

 

 

 

 

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

 

 

 

 

 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

 

 

 

 

 

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

 

 

 

 

 

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

 

 

 

 

 

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

 

 

 

 

 

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

 

 

 

 

 

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

 

 

 

 

 

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

 

 

 

 

 

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

 

 

 

 

 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

 

 

 

 

 

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

(пільга)

 

 

(пільга)

 

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,25 %

 

 

0,25 %

 

 

 

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                                       Мирослава СЕРЕДИНСЬКА

 

Додаток 3
до проєкту рішення Хирівської міської ради

від __ __ 2021 р. № ____

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

46

46251

4625110700

Хирівська міська рада Самбірського району Львівської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів;

100

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів;

100

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів;

100

4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

100

5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу;

100

6.Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості учасникам ООС.

 

7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

100

8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

100

9. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування , що використовуються  для надання освітніх послуг

100

10. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

100

11. Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

100

 

  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів  житлової  нерухомості для фізичних осіб не надається на:

    -об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких  об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням міської  ради;

    -об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізінг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 Секретар ради                                                  Мирослава СЕРЕДИНСЬКА