Фото без описуПРОЄКТ

 

 

 

УКРАЇНА

ХИРІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

Cамбірського району Львівської  області

4 сесія 8 скликання

 проєкт РІШЕННЯ

 

   __________ 2021р.                                                                                         № ____

 

 

Про встановлення розміру ставки

туристичного збору на території

Хирівської ТГ  на 2022 рік

 

 

Відповідно до  змін в Податковому кодексі України,внесені Законом України від  23.11.2018 року № 2628-УІІІ, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету,планування,оподаткування та торгівлі, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія Хирівської міської рада –

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Положення про туристичний збір у Хирівському ТГ  згідно додатку№1 і №2.

         2. Встановити з 01.01.2021 року ставку туристичного збору по Хирівському ТГ  у розмірі 0,3 відсотка  для внутрішнього туризму та 3 відсотка  для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

         3. Рішення  сесії Хирівської міської ради  від 11.06.2020 року № 1301 “Про встановлення  розміру ставки туристичного збору на території міста Хирів на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2022р.

         4. Дане  рішення оприлюднити на офіційному сайті Хирівської міської ради

          5. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування збору до бюджету міста Хирів здійснює Старосамбірська державна податкова інспекція  Самбірського управління   Головного управління ДФС у Львівській області.

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, планування,оподаткування та торгівлі,

 

Міський голова                                                       Мирослава КОРОЛЮК

 

 

 

                                                                                                                             Додаток №1

                 до проєкту рішення  4 сесії

 Хирівської міської ради  8 скликання

                                                                                                           №___  від _______  2021 року

 

Положення про туристичний збір

у Хирівській ТГ  Cамбірського району Львівської  області

 

1. Загальні положення

 

1.1.  Положення про туристичний збір у м. Хирів (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами внесені Законом України від  23.11.2018 року № 2628-УІІІ, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” визначає порядок справляння туристичного збору на території міста.

         Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Хирівського ТГ  Cамбірського району Львівської  області

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

2. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  Хирівської міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Податкового Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

3. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням Хирівської  міської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

5. Податкові агенти

5.1. Податковими агентами туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитки для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договорами найму;

 

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

6. Особливості справляння збору

 

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення міської ради .

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

   7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

 

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Старосамбірська державна податкова інспекція  Самбірського управління   Головного управління ДФС у Львівській області.

    

 

Секретар ради                                              Мирослава СЕРЕДИНСЬКА

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток № 2

                 до рішення сесії

                                                                                                           Хирівської міської ради

                 8 скликання  № ____

                                                                від __.06.2021р.

 

 

                          ПОДАТКОВІ АГЕНТИ по м. Хирів

 

 

 

№ п/п

ПІБ

ЄДРПО

Адреса/керівник

1.

ТзОВ « Лаяр- Сіті»

39102819

Б.Хмельницького,7а

Керівник -Романишин Анна-Марія Ярославівна

2.

Денисюк Костянтин Михайлович

3296916737

вул. В.Стуса,21

 

 

 

Секретар ради                                                 Мирослава СЕРЕДИНСЬКА