Додаток

                                                                                                   до проєкту рішення №___ від ___ ___

 

 

                                                         СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

                                           в  Хирівському ТГ  на  2022  рік та  порядок  його  сплати

 

 

з/п

Група платників єдиного податку

 Вимоги до субєктів господарювавня,які мають вико-нувати,або він увійшов до певної групи платноків

Ставки єдиного податку

( у розрахунку на місяць)

кількість працівників

обсяг доходів на рік

1.

Перша група-фізичні особи-підприємці

не використовують найманих осіб

не перевищує 300 тис. грн.

10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2.

Друга група-фізичні особи-підприємці

від 1 до 10 (включно) осіб одночасно

не перевищує 1,5 млн. грн.

18 % від мінімальної заробітної плати

3.

Третя група- юридичні особи-суб’єкти господа-рювання будь-якої організаційно-правової форми

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб

не перевищує  5 млн. грн.

  1. 3% доходу - у разі сплати ПДВ
  2. 5% доходу-коли ПДВ включено до складу єдиного податку

4.

Четверта група-сільськогосподарські товаровиробники

не обмежено

Частка  с/г товаровиробництва за попередній податковий

 ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташу-вання. У відсотках бази він становить:
— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташо-ваних у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогоспо-дарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рівні 0,95;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;
— для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;
— для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;
— для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільсько
-господарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (виро-щуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди — 6,33.

 

 

 

Секретар ради                                         Мирослава СЕРЕДИНСЬКА