Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 року «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ житлово – комунального господарства, благоустрою, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, містобудування та архітектури Хирівської міської ради Самбірського району Львівської області, Україна, Львівська область, Старосамбірський район, м.Хирів, вул. Стуса, 24,  ЄДРПОУ 44069721, Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   Послуга з розподілу електричної енергії (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 65310000-9 «Розподіл електричної енергії») .

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-01-09-008231-a.

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений рішення Хирівської міської ради від 14.12.2023 №2035.)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 118800,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювалося враховуючи аналіз отриманої/наданої послуги з розподілу електричної енергії  (річного та місячного) за календарний рік (бюджетний період) 2024.  Розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі ціни (тарифу) на послугу з розподілу електричної енергії, згідно з інформації оприлюдненої на офіційному сайті оператора системи розподілу (ОСР) та регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), а саме з Постанови НКРЕКП для ОСР, який здійснює діяльність Львівській області на дату визначення очікуваної вартості.

Нормативно – правове регулювання. Закупівля послуги з розподілу електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюється та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (надалі – Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (надалі – ПРРЕЕ), Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (надалі – Закон 922), Кодексом системи розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018р. № 310 (надалі – КСР), Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375), Кодекс комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018р. та іншими нормативно – правовими актами.

Загальні положення. Пунктом 78 статті 1 Закону визначено, що розподіл електричної енергії - транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Статтею 45 Закону передбачено, що розподіл електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Підтвердженням належності провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії є відомості розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету у файлі Зведений перелік суб'єктів природних монополій, що діють в Україні.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 визначено, що місце провадження господарської діяльності - територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташована система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності ліцензіата та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.

Постановою HKPEKП від 23.11.2018p. № 1479 «Про видачу ліцензії на розподіл   електричної   енергії   Приватному   акціонерному   товариству «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) Приватному   акціонерному   товариству «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

Оператор системи розподілу Приватне   акціонерне   товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» повинен забезпечити надання послуги з розподілу електричної енергії на об’єкт Замовника вуличне освітлення, який знаходиться за адресою Хирівська ТГ та підключені до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання – з 01.01.2024р. (або з дати укладання договору) – 31.12.2024рік.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг розподіленої електричної енергії. За одиницю виміру послуги залежить від кількості електричної енергії приймається кіловат-година кВт.год), яка дорівнює кількості енергії, розділеної по мережах оператора системи розподілу в один кіловат протягом однієї години. Обсяг необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкту Замовника, та враховуючи обсяги розподіленої/спожитої електричної енергії переднього календарного року та становить 54000,00 кВт.год. на 2024р.

Ціна (тариф) на послугу з розподілу електричної енергії є регульованим та, встановлюються НКРЕКП.

Обгрунтування якісних характеристик предмету закупівлі. ОСР повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії.

До якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

– Надійність (безперервність) електропостачання;

– Параметри якості електричної енергії, що розподіляється оператором системи розподілу;

– Показники комерційної якості послуг оператора системи розподілу.

Згідно п. 11.4.2  КСР, надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії.

Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується такими показниками:

індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання за звітний період, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії;

індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії;

індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії протягом звітного періоду до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії;

розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS) розраховується як сума добутків кількості точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги.

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії забезпечується ОСР під час надання послуги з розподілу електричної енергії, відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР. 

Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

- для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;

- для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

 Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.

Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах визначених п.11.4.8. глави 11.5 розділу XI КСР.

 Пунктом 11.4.4. КСР визначається комерційна якість надання послуг характеризує якість взаємовідносин ОСР зі споживачем, зокрема дотримання встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строків надання послуг та виконання робіт щодо:

1) приєднання до системи розподілу;

2) надання послуг з розподілу електричної енергії;

3) відновлення електропостачання та забезпечення належної якості електричної енергії;

4) питань комерційного обліку;

5) відповідей на звернення та скарги споживачів тощо.

 

Головний бухгалтер-

уповноважена особа                                                                               Богдан ФЕЩАК