Інформація про продаж на електронному аукціоні

об’єкта малої приватизації комунальної власності  Хирівської  міської ради

1.Інформація про об’єкт приватизації:

Адреса об’єкта:  Львівська область,  Старосамбірський район,  м.Хирів, вул.Б.Хмельницького, буд.24я.

Найменування об’єкта: (демонтовані  будівельні  матеріали) - плити перекриття,цегла,фундаментні блоки, придатні для подальшого використання

Організатор торгів та балансоутримувач: Хирівська  міська  рада

Адреса балансоутримувача: Україна,Львівська область,Старосамбірський  район,  м.Хирів, вул.В.Стуса,24 Телефон балансоутримувача: ( 0323824102

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04056019

Електронна адреса: m_rada_hyriv@ukr.net

Унікальний КОД, присвоєний обєкту приватизації під час публікації переліку обєктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2018-09-04-000004-3.

2. Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 05 жовтня 2018 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 91100,00грн.

Розмір гарантійного внеску: 9110,00 грн. без  ПДВ

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 45550,00грн.

Розмір гарантійного внеску: 4555,00грн без ПДВ.  

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 45550,00грн.

Розмір гарантійного внеску: 4555,00грн. без ПДВ   

Розмір реєстраційного внеску: 744,60  грн з ПДВ.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні  з умовами: 911,00грн., 1% від стартової ціни аукціону.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 455,50грн., 1% від стартової ціни продажу. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить  3 кроки.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

Відшкодування вартості проведення незалежної оцінки (демонтовані будівельні матеріали)

3. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Хирівської міської ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (0323824102)  з  900 до  18 00у робочі дні, контактний тел. (0323824102) з 900 до 1800 у робочі дні, Міський голова Голубець Іван Ярославович

5.  Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

 Переможець електронного аукціону:

підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р рахунок № 31510941013581, одержувач: УКуСт.сам. р/м Хирів/33010100, Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, Код ЄДРПОУ 36766006 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до  статті 29  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 31510941013581, одержувач: УКуСт.сам. р/м Хирів/33010100, Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, Код ЄДРПОУ 36766006 суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 31510941013581, одержувач: УКуСт.сам. р/м Хирів/33010100, Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, Код ЄДРПОУ 36766006 суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Фотографічні зображення об’єкта та перелік документів для участі в електронному аукціоні додаються (за посиланням на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2